Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Kim Thu 24/09/2021
2 Nguyễn Thị MInh Hải 24/09/2021 26/10/2021
3 Huỳnh Văn Phát 24/09/2021
4 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 24/09/2021
5 HUỲNH THỊ MỘNG THU 24/09/2021 26/10/2021
6 Phạm Ngọc Thương Thương 24/09/2021
7 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
8 CỐ THỊ DUNG 24/09/2021
9 Trần Thị Xuân Lương 24/09/2021
10 Lý Kiến Nữ 24/09/2021