Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN NGỌC MỸ PHƯƠNG 17/01/2022 20/01/2022
3 Lương Quốc Anh 17/01/2022
4 Lương Thanh Hào 17/01/2022
5 NGUYỄN VĂN NGHIÊM - NGUYỄN THỊ TƠ 17/01/2022
6 TÔN NỮ THỊ DINH 17/01/2022
7 Nguyễn Thị Thúy Hường 17/01/2022 20/01/2022
8 Trần Tín Trung 17/01/2022
9 TRẦM VÂN ANH TUẤN 17/01/2022
10 Trần Văn Thi 17/01/2022 24/01/2022