Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN LÂM PHƯƠNG THẢO - ĐINH NGUYỄN HOÀNG THỊNH 18/05/2022 02/06/2022
3 Trần Thị Trang Nhung 18/05/2022 25/05/2022
4 DƯƠNG THỊ MỸ HƯƠNG 18/05/2022 19/05/2022
5 PHAN VĂN MƠI 18/05/2022 19/05/2022
6 THÁI THỊ HỒNG MINH 18/05/2022 01/06/2022
7 THÁI THỊ HỒNG MINH 18/05/2022 01/06/2022
8 NGUYỄN TRƯỜNG SINH 18/05/2022 19/05/2022
9 NGUYỄN TRƯỜNG SINH 18/05/2022 19/05/2022
10 LÊ THỊ THÚY KIỀU 18/05/2022 27/05/2022