Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ PHƯƠNG THÙY 20/10/2021 25/10/2021
2 Mai Thị Thu Thủy 20/10/2021
3 LÊ THỊ HIỀN 20/10/2021 25/10/2021
4 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
5 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 20/10/2021 25/10/2021
6 Trần Hồng Lê 20/10/2021 29/10/2021
7 NGUYỄN HOÀNG ANH 20/10/2021 25/10/2021
8 DƯƠNG THỊ HỒNG DUYÊN 20/10/2021 25/10/2021
9 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 20/10/2021 25/10/2021
10 Phạm Văn Hiền 20/10/2021