Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẢO ANH 20/06/2019 02/07/2019
2 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 4 20/06/2019 02/07/2019
3 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẢO ANH 20/06/2019 02/07/2019
4 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẢO ANH 20/06/2019 24/06/2019
5 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THÁI BÌNH 20/06/2019 02/07/2019
6 LƯƠNG HOÀN VŨ 20/06/2019
7 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI SỐ 4 20/06/2019 02/07/2019
8 Nguyễn Đỗ Ninh Giang 20/06/2019 11/07/2019
9 NGUYỄN HUỆ KHANH 20/06/2019 25/06/2019
10 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 20/06/2019 25/06/2019