Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hồ Viết Khánh 25/01/2021
2 Lê Dương Hoàng Huy 25/01/2021
3 Le Thi Ngoc Minh 25/01/2021
4 Mai Nguyễn Kiều Oanh 25/01/2021
5 NGUYỄN NAM TRUNG 25/01/2021
6 Lê Anh Thi 25/01/2021
7 Lê Anh Thi 25/01/2021
8 NGUYỄN HOÀN THẠCH 25/01/2021 28/01/2021
9 Lê Anh Thi 25/01/2021
10 Bùi Văn Nguyên 25/01/2021 26/01/2021