Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Anh Thuy 06/10/2022
3 PHẠM VĂN GIANG 06/10/2022
4 Nguyễn Hồ Thúy Vy 06/10/2022
5 trịnh ngọc yến 06/10/2022 07/10/2022
6 lê thị đào 06/10/2022 07/10/2022
7 nguyễn văn bình 06/10/2022 07/10/2022
8 mã như nghi 06/10/2022 07/10/2022
9 Nguyễn Thị Nụ 06/10/2022 12/10/2022
10 Nguyễn Thị Huy 06/10/2022 12/10/2022