Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 hồ vũ bảo huy 30/06/2022
3 NGUYỄN THIỆN HÓA 30/06/2022
4 NGUYỄN NGỌC SƯƠNG 30/06/2022
5 Trần Nguyễn Khánh Liên 30/06/2022
6 NGUYỄN THIỆN HÓA 30/06/2022
7 Bùi Thị Kim Tiên 30/06/2022
8 NGUYỄN THIỆN HÓA 30/06/2022
9 NGUYEN THI GIANG 30/06/2022
10 Nguyễn Thành Nhân 30/06/2022