Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Công nghệ NNCT 24/05/2022
3 Phạm nguyễn Thanh Trúc 24/05/2022
4 NGÔ MẠNH QUÂN 24/05/2022
5 Nguyễn Thị Cẩm Huyền 24/05/2022
6 TRẦN THỊ MỸ DUNG 24/05/2022
7 Vương Bích Vân 24/05/2022
8 Nguyễn Thị Kim Dung 24/05/2022
9 Nguyễn Thị Cẩm Huyền 24/05/2022
10 CÔNG TY TNHH MTV PHẠM ANH 24/05/2022