Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ NGỌC QUANG 28/01/2022
3 TÔ VĂN MỪNG 28/01/2022
4 Đoàn Thái Thanh 28/01/2022 15/02/2022
5 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 28/01/2022 07/02/2022
6 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 28/01/2022 18/02/2022
7 Bùi Kim Yến 28/01/2022 15/02/2022
8 HUỲNH THỊ NGỌC THÚY 28/01/2022 07/02/2022
9 Bùi Kim Yến 28/01/2022 15/02/2022
10 VÕ THỊ THANH THỦY 28/01/2022 18/02/2022