Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Nam Phương 06/07/2022
3 TRẦN THỊ HẢI ĐƯỜNG 06/07/2022
4 LÊ THỊ TUYẾT 06/07/2022
5 ĐỖ ĐĂNG KHOA 06/07/2022
6 NGUYEN THI DIEU HIEN 06/07/2022
7 NGUYỄN KIM CHI 06/07/2022
8 Nguyễn Thị Hồng Loan 06/07/2022
9 Trần Minh Trung 06/07/2022
10 LƯU VĂN HUYNH 06/07/2022 21/07/2022