Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 18/10/2021
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 18/10/2021
3 ĐÀO MINH CẢNH 18/10/2021
4 Đào Vũ Hải Bình 18/10/2021
5 Nguyễn Ngọc Hoài Sương 18/10/2021
6 Dương Vĩnh Huy 18/10/2021
7 Nguyễn Huỳnh Châu Giang 18/10/2021
8 TRẦN KIM BÍCH THOẠI 18/10/2021
9 Dương Vĩnh Huy 18/10/2021
10 NGUYỄN THỊ NGA 18/10/2021 21/10/2021