Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Nhật Đăng 15/08/2022
3 TRẦN THỊ NHIỆM 15/08/2022
4 NGUYỄN THỊ THU THANH 15/08/2022
5 NGUYỄN THỊ THU THANH 15/08/2022
6 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN 15/08/2022
7 Huỳnh Thị Kim Hồng 15/08/2022 16/08/2022
8 NGUYỄN PHỤNG HUY 15/08/2022
9 Trần Hữu Hiệp 15/08/2022
10 NGUYỄN VĂN TÀI 15/08/2022 18/08/2022