Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Thuỳ Trang 03/12/2021
3 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
4 Vũ Thùy Trang 03/12/2021
5 NGUYỄN HỮU THỊNH 03/12/2021
6 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 03/12/2021
7 TRẦN VĂN THI 03/12/2021
8 GIẢN THỊ HƯỜNG 03/12/2021
9 Nguyễn Nhật Oanh 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH TM XD SX THIẾT BỊ ĐIỆN THÁI BÌNH DƯƠNG 03/12/2021