Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM MINH TIÊN 26/01/2021
2 TRỊNH MINH THƯ 26/01/2021
3 TRINH KIEU HANH 26/01/2021
4 NGÔ TIẾN ĐẠT 26/01/2021 01/02/2021
5 NGUYỄN THỊ THẮM 26/01/2021
6 PHẠM QUANG KHẢI 26/01/2021 01/02/2021
7 - 26/01/2021 18/02/2021
8 - 26/01/2021 18/02/2021
9 trần thị thắm 26/01/2021 04/02/2021
10 Đặng Thị Việt Hà 26/01/2021