Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Hoàng Huy 25/10/2021
3 Trần Hoàng Huy 25/10/2021
4 NGUYỄN THỊ KIM OANH 25/10/2021
5 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 25/10/2021
6 Khổng Tường Thắng 25/10/2021
7 HUỲNH TÚ UYÊN 25/10/2021
8 Đoàn huỳnh long 25/10/2021
9 thái thị khánh thi 25/10/2021
10 BÙI THỊ THỦY 25/10/2021 29/10/2021