Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THANH TUẤN 25/07/2018 30/07/2018
2 ĐỖ THỊ BÌNH 25/07/2018 30/07/2018
3 Nguyễn Hoàng Tùng 23/07/2018
4 NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN 23/07/2018
5 TRẦN PHƯƠNG NAM 23/07/2018
6 NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG 23/07/2018
7 TRẦN THỊ VINH 23/07/2018
8 TRẦN THỊ VINH 23/07/2018
9 NGUYỄN MINH TÚ 23/07/2018 21/08/2018
10 TRẦN THỊ VINH 23/07/2018