Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG 16/11/2018 19/11/2018
2 Si Cam Dan 15/11/2018
3 CTY TNHH AEON VN-DHL 15/11/2018 20/11/2018
4 LE QUELLEC CHRISTINE-DHL 15/11/2018 20/11/2018
5 CTY TNHH NGUỒN LỰC ASICS VN-DHL 15/11/2018 20/11/2018
6 CTY TNHH MÁY CÔNG CỤ VÀ PHỤ TÙNG VINA-DHL 15/11/2018 20/11/2018
7 TRUNG TÂM PT ĐÀO TẠO QUẢN LÝ VÀ ANH NGỮ ITD VN-DHL 15/11/2018 20/11/2018
8 VPDD NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO.LTD-DHL 15/11/2018 20/11/2018
9 CN CTY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VN-DHL 15/11/2018 20/11/2018
10 Lê Thị Yến Ngọc 15/11/2018