Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CAO HOÀNG NGỌC 20/04/2018 26/04/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
2 TRỊNH HỒNG NHÂN 20/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
3 TRỊNH QUANG TẤN 19/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
4 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 19/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 NGUYỄN THỊ THANH 19/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 Test 19/04/2018 04/05/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
7 Huỳnh Thị Kim Phương 19/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
8 Lâm Phú 19/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
9 NGUYỄN TRUNG KIÊN - PHAN THỊ THÚY HẰNG 19/04/2018 16/05/2018 Đang xử lý
10 PHẠM VĂN HOÀNG 19/04/2018 16/05/2018 Đang xử lý