Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Ngoạn 13/02/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
2 MAH KING LOON 13/02/2018 26/02/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
3 NGUYỄN HỮU HOÀI 13/02/2018 13/03/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
4 NGUYỄN THỊ LƯỢNG 13/02/2018 22/02/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
5 NGUYỄN THỊ LƯỢNG 13/02/2018 22/02/2018 Đang xử lý
6 TRẦN CHÍ HÙNG 13/02/2018 26/02/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
7 NGUYỄN THỊ HẬU GIANG 13/02/2018 07/03/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
8 Nguyễn Ngọc Lợi 13/02/2018 13/03/2018 Đang xử lý
9 Nguyễn Ngọc Hưng - Nguyễn Thị Thùy Châu 13/02/2018 13/03/2018 Đang xử lý
10 TRẦN THỊ HẢI 13/02/2018 07/03/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ