Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 2017010001429/BN-VP NGUYỄN VĂN VIỆT 30/09/2017 06/09/2017 Đã trả kết quả cho công dân
3 2017010001526/BN-VP LÊ HOÀNG VŨ 21/09/2017 25/09/2017 Đang xử lý
4 2017010001525/BN-VP HỒ MINH THÙY VÂN 21/09/2017 25/09/2017 Đang xử lý
5 2017140000080/BN-VP NGUYỄN VĂN HÙNG 21/09/2017 06/10/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
6 2017010001524/BN-VP NGUYỄN TRÍ THÙY NGHI 21/09/2017 25/09/2017 Đang xử lý
7 08-17-001338 Trần Thị Kim Linh 20/09/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
8 08-17-001337 Mai Hồ Anh Tuấn 20/09/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
9 08-17-001336 Nguyễn Hoàng 20/09/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
10 08-17-000119 Phạm Quốc Đạt 20/09/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến