Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 2017010001065/BN-VP PHƯƠNG QUẾ CHÂU 29/06/2017 03/07/2017 Đang xử lý
3 2017010001059/BN-VP ĐINH VĂN CÔNG 29/06/2017 03/07/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
4 2017010001063/BN-VP NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 29/06/2017 03/07/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
5 08-17-000285 PHẠM XUÂN TÍN 28/06/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 08-17-001024 Võ Phúc Điền 28/06/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
7 27616.120.17.030314 28/06/2017 09/08/2017 Đang xử lý
8 27613.120.17.030313 28/06/2017 13/07/2017 Đang xử lý
9 27637.120.17.030312 28/06/2017 13/07/2017 Đang xử lý
10 26830.120.17.011398 28/06/2017 09/08/2017 Đang xử lý