Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nobumitsu Miyairi (Công ty TNHH Summit Agro Việt Nam) 16/10/2019 30/10/2019
2 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
3 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
4 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
5 PHẠM MINH TÂM 16/10/2019
6 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
7 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
8 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
9 NGUYEN THI THU HA 16/10/2019
10 HÀ HỌC DŨNG 16/10/2019