Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Bích Trân 29/11/2021
3 CÔNG TY TNHH DRC GROUP (ĐỖ NGUYÊN UYÊN THẢO) 29/11/2021
4 BÙI DUY ANH 29/11/2021
5 Nguyễn Anh Thư 29/11/2021
6 HUỲNH THỊ DIỆU TRANG 29/11/2021
7 phạm văn khang 29/11/2021
8 Đinh Thị Minh Thanh 29/11/2021
9 Vũ Thị Thư 29/11/2021
10 NGUYỄN THỊ CHE 29/11/2021