Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAM NGOC HUYEN 24/11/2020 24/12/2020
2 Trịnh Ngọc Lê Trâm 24/11/2020 24/12/2020
3 Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa 24/11/2020 01/12/2020
4 HUỲNH CAO DUNG 24/11/2020 27/11/2020
5 PHẠM MINH THUẬN 24/11/2020 27/11/2020
6 Bùi Thị Bích Hà 24/11/2020 25/11/2020
7 Nguyễn Nhật Thảo 24/11/2020
8 phan thị thanh trang 24/11/2020
9 Trương Thị Hồng Khánh 24/11/2020
10 TRƯƠNG VÂN TRƯỜNG 24/11/2020 01/12/2020