Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Phước Ngọc Thạch 16/07/2019
2 Lương Ngọc Hoa 15/07/2019
3 HO CHI MINH CITY OPERATION-DHL 15/07/2019 25/07/2019
4 TRƯƠNG VĂN BẢO 15/07/2019
5 AGC CHEMICALS VIETNAM CO.LTD-DHL 15/07/2019 25/07/2019
6 MUFG BANK LTD-DHL 15/07/2019 25/07/2019
7 KENJI YAMAZAKI-DHL 15/07/2019 25/07/2019
8 Tăng Thị Thanh 15/07/2019
9 Phạm Anh Dũng 15/07/2019
10 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 15/07/2019