Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 trần yến 16/05/2022 06/06/2022
4 Trần Hữu Hiệp 16/05/2022
5 TRẦN THỊ NGỌC 16/05/2022 19/05/2022
6 NGUYỄN LÊ CƯƠNG 16/05/2022
7 CTY TNHH TM DV CONET 16/05/2022
8 VÕ TIẾN TRUNG 16/05/2022 30/05/2022
9 NGUYỄN QUANG ĐỊNH - 0903364736 16/05/2022 17/05/2022
10 TRỊNH QUỐC TUẤN 16/05/2022 30/05/2022