Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Đông Mai 27/05/2022
3 TSAI TSAO SHAO CHUNG 27/05/2022 02/06/2022
4 Võ Thị Diệu Linh 27/05/2022 02/06/2022
5 Phan Thị Huyền 27/05/2022
6 CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 27/05/2022 07/06/2022
7 CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM 27/05/2022 07/06/2022
8 Dương Ngọc Linh 27/05/2022
9 CÔNG TY TNHH VMEC-GEO 27/05/2022
10 (ONLINE) Nguyễn Khánh Vy 27/05/2022 06/06/2022