Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lý Thị Thu Hằng 11/05/2021
2 Lương Ngọc Thúy 11/05/2021
3 Trần Hữu Đức 11/05/2021
4 VÕ MINH QUỲNH 11/05/2021
5 HUỲNH THANH NHÃ 11/05/2021
6 NGUYỄN THỊ LÀNH 11/05/2021
7 NGUYỄN ĐINH DUY 11/05/2021
8 HUỲNH THỊ HIẾU THẢO 11/05/2021 01/06/2021
9 DƯƠNG THỊ HÀ 11/05/2021 14/05/2021
10 TRẦN VĂN THI 11/05/2021 18/05/2021