Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY CỔ PHẦN STOCK FARMER GROUP 12/05/2021
2 Hứa Truyền Thúy 12/05/2021
3 BÙI KHẮC DUY 12/05/2021
4 Châu Thị Lan Thương 12/05/2021
5 Nguyễn Hoàng Long 12/05/2021
6 NGUYỄN THANH DŨNG 12/05/2021
7 XBOX - ĐỒNG THỊ HẢI TRANG 12/05/2021 16/06/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐẤT THỊNH 12/05/2021
9 Nguyễn QUốc Duy 12/05/2021 25/05/2021
10 LĂNG HUY HÙNG 12/05/2021 19/05/2021