Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN LỢI 20/10/2021
2 Trần Hữu Hiệp 20/10/2021
3 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
4 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 20/10/2021
5 LÊ PHƯƠNG THẢO 20/10/2021
6 LÊ NGỌC HOÀNG NHUNG 20/10/2021
7 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2021
8 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
9 ĐOÀN THỊ HOAN 20/10/2021
10 Bùi Thị Thúy Hảo 20/10/2021