Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ TRƯỜNG VŨ 24/09/2021
2 TRẦN THU VÂN 24/09/2021 28/09/2021
3 LÊ TRƯỜNG VŨ 24/09/2021
4 NINH VĂN YÊN 24/09/2021 29/09/2021
5 Phan Thị Sửu 24/09/2021
6 Nguyễn Kim Hoàng Yến 24/09/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 24/09/2021
8 NGUYỄN THỊ THU 24/09/2021
9 Dương Thanh Thảo 24/09/2021
10 ĐAN THỊ ÁNH TUYẾT 24/09/2021 28/09/2021