Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH SHAT 27/05/2022
3 NGO THI KIM ANH 27/05/2022
4 PHAN CHÁNH TÍN 27/05/2022
5 Trần Thị lệ Trang 27/05/2022 27/05/2022
6 Lữ Thị Hoài Bảo 27/05/2022
7 Lữ Thị Hoài Bảo 27/05/2022
8 CÔNG TY TNHH DV DL HH MÊKONG 27/05/2022
9 TỐNG THỊ QUỲNH 27/05/2022
10 Nguyễn Thị Oanh 27/05/2022