Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 21/10/2021 22/10/2021
2 Nguyễn Sinh Thành 21/10/2021
3 TRƯƠNG THỊ SA 21/10/2021
4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 21/10/2021
5 HUỲNH THỊ DIỄM MY 21/10/2021
6 PHẠM VĂN TƯ 21/10/2021
7 Phạm Như Quỳnh 21/10/2021 28/10/2021
8 DƯƠNG PHƯƠNG THÙY TRANG 21/10/2021
9 CHẾ LINH DŨ 21/10/2021
10 Võ Hồng Ân 21/10/2021 25/11/2021