Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THANH TÙNG 27/06/2022 29/06/2022
3 Trần Đông Mai 27/06/2022
4 Đinh Thị Phương Thảo 27/06/2022
5 ha doan cuong 27/06/2022
6 Nguyễn Thanh Hải 27/06/2022
7 Thang Tiểu Bình 27/06/2022
8 Lưu Quang Vinh 27/06/2022
9 TẠ QUANG BẮC 27/06/2022
10 TRẦN NGỌC NHUNG 27/06/2022