Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Ngọc Lan Anh 26/02/2021
2 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 26/02/2021
3 NGO THI NUA 26/02/2021
4 Nguyễn Thị Trúc Giang 26/02/2021
5 MAI PHẠM PHƯƠNG THÙY 26/02/2021
6 NGUYỄN THỊ KIM VÂN 26/02/2021 01/03/2021
7 TRƯƠNG NHƯ TUÂN - PHẠM THỊ NGUYỆT 26/02/2021
8 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 26/02/2021 01/03/2021
9 TÔN NỮ TỪ NGUYÊN 26/02/2021 09/03/2021
10 Phạm Thanh Sơn 26/02/2021 10/03/2021