Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 TRẦN BÍCH SANG 30/11/2021
4 Kim Đông Sang 30/11/2021
5 Phan Thị Mai 30/11/2021
6 PHẠM THỊ THANH THÚY ( CTY TNHH SX GC BAO BÌ THUẬN GIA) 30/11/2021
7 Lê Thị Minh Hiếu 30/11/2021
8 PHẠM THỊ THANH THÚY ( CTY QC NHẤT THIÊN ÂN) 30/11/2021
9 NGUYỄN DUY DƯƠNG 30/11/2021
10 ĐẶNG NHƯ TÂM 30/11/2021