Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Võ Thị Minh Huyền 18/10/2021
2 LÊ THỊ QUỲNH DAO 18/10/2021
3 NGUYỄN VĂN BẮC 18/10/2021
4 Phan Thị Bích Ngọc 18/10/2021 27/10/2021
5 Hoàng Thị Thúy Nhung 18/10/2021 25/10/2021
6 LÊ NGUYỄN HỔ 18/10/2021 19/10/2021
7 BÀNH THỊ TUYẾT HỒNG 18/10/2021
8 NGUYỄN VĂN KHÁ 18/10/2021 19/10/2021
9 Huỳnh Thị Xuân Quý 18/10/2021 29/10/2021
10 Bưu điện (Lưu Thị Hoa Hồng) 18/10/2021 25/10/2021