Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Quốc Tân 26/10/2021
3 NGUYỄN NGỌC GIÀU 26/10/2021
4 Hà Thanh Tùng 26/10/2021
5 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 26/10/2021
6 Huỳnh Ánh Thiên 26/10/2021
7 QUÁCH VĂN AN 26/10/2021 27/10/2021
8 Phạm Thị Thu Hương 26/10/2021 29/10/2021
9 ĐỖ THỊ CẨM NHI 26/10/2021
10 Đỗ Thị Thùy Dương 26/10/2021 29/10/2021