Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thị Như Lan 23/10/2021
3 Lê Bảo Khanh 23/10/2021
4 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 23/10/2021
5 Phan Trung Hậu 23/10/2021
6 LÊ TIẾN ĐẠT - KIỀU THỊ THANH THY 23/10/2021 08/11/2021
7 BÙI DUY LUYẾN - LƯƠNG THỊ VIỆT 23/10/2021 08/11/2021
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 23/10/2021
9 VÕ TIẾN ĐẠT - TRẦN THỊ HỒNG THẮM 23/10/2021 08/11/2021
10 GIANG HÀ TIÊN 23/10/2021