Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH LB AMAZON VIỆT NAM 03/12/2021
3 LÊ THỊ MỸ VÂN 03/12/2021
4 Hà Thị Nguyên 03/12/2021
5 Trần Lê Kim Ngọc 03/12/2021
6 CAO THỊ DIỄM 03/12/2021
7 Phạm Thị Ngọc Hiền 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/12/2021
9 Phạm Thị Mộng Thu 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANGIAFOOD 03/12/2021