Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Kim Liên 24/01/2022
3 Lý Kim Yến 24/01/2022
4 nguyễn quang đại 24/01/2022
5 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 24/01/2022
6 Phạm Thị Bảo Trân 24/01/2022
7 Võ Văn Quang 24/01/2022
8 nguyễn thị thu trang 24/01/2022
9 LÊ THỊ BÍCH THÙY 24/01/2022
10 NGUYỄN ĐẮC DÂN 24/01/2022 25/01/2022