Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bạch Trí Dũng 16/06/2021
2 Trần Thanh Hằng 16/06/2021
3 Phạm Quang Đạt 16/06/2021
4 NGUYỄN THỊ THU HÀ 16/06/2021
5 Phạm Hữu Tân 16/06/2021
6 Diệp Thanh Tuyền 16/06/2021
7 NGUYỄN MINH CHÂU 16/06/2021
8 Trương Thuấn Như 16/06/2021
9 Bùi Thị Bích Hà 16/06/2021
10 LÊ THỊ THÚY - HUỲNH KIM ÁNH 16/06/2021 01/07/2021