Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LAM MINH TUAN 16/01/2021
2 TRẦN TRÍ 16/01/2021 20/01/2021
3 LÊ VĂN TOÀN 16/01/2021 18/01/2021
4 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 16/01/2021 01/02/2021
5 VŨ THỊ NGA 16/01/2021 20/01/2021
6 VÕ VĂN TẤN 0909566100 16/01/2021 08/02/2021
7 TRẦN ĐÌNH KIÊN 16/01/2021 01/02/2021
8 NGUYỄN NGỌC THIỆN 16/01/2021 01/02/2021
9 NGUYỄN NGỌC THIỆN 16/01/2021 18/01/2021
10 VÕ CHÍ CÔNG 16/01/2021 01/02/2021