Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THANH HÀO 26/05/2020
2 PHI NGỌC ĐIỆP 26/05/2020
3 Lê Thị Hương Duyên 26/05/2020
4 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 26/05/2020
5 Võ Đình Hoành 26/05/2020
6 Thi Thanh Tuyền 26/05/2020
7 Nguyễn nhực thi 26/05/2020
8 NGUYỄN THỊ HUYỀN 26/05/2020
9 Nguyễn Thị Tuyết Lâm 26/05/2020
10 Hoàng Thị Thanh Xuân 26/05/2020