Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM ĐẠI TÍN 08/05/2021
2 Huỳnh Kim Hằng 08/05/2021
3 Trương Thị Cẩm Lệ 08/05/2021
4 Lê Thị Thùy Dương 08/05/2021
5 TRẦN ANH THẮNG 08/05/2021
6 Nguyễn Hữu Hòa 08/05/2021
7 Mai Thị Thu Hương 08/05/2021
8 Từ Kim Thanh 08/05/2021
9 Từ Kim Thanh 08/05/2021
10 Từ Kim Thanh 08/05/2021