Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 18/06/2021
2 NGUYEN THI PHUONG NHUNG 18/06/2021
3 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/06/2021
4 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 18/06/2021
5 cong ty tnhh may mac tan phuoc an 18/06/2021
6 Huỳnh Ngọc Lan Anh 18/06/2021
7 Nguyễn Thị Mai Linh 18/06/2021 23/06/2021
8 cong ty tnhh may mac tan phuoc an 18/06/2021
9 Tất Thùy Trang 18/06/2021
10 NGUYỄN THỊ QUYÊN 18/06/2021 21/06/2021