Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRỌNG ANH TÚ 28/10/2021
3 Nguyễn Thị Thái 28/10/2021
4 LÝ THANH VIỆT 28/10/2021
5 NGUYỄN THANH GIÀU 28/10/2021
6 NGUYỄN TUẤN TÚ 28/10/2021
7 Nguyễn Thị Hoài Thắm 28/10/2021
8 Trần Bảo Thắng 28/10/2021
9 Lương Quốc Anh 28/10/2021
10 Hồ Hoàng Trường 28/10/2021