Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Lê Minh Tâm 27/10/2021
3 Phạm Như Quỳnh 27/10/2021
4 NGUYỄN VĂN TRỌNG 27/10/2021
5 Nguyễn Thành Đạt 27/10/2021
6 Đặng Thái Hồng Thủy 27/10/2021 01/11/2021
7 Lê Võ Thùy Trang 27/10/2021 01/11/2021
8 Hứa Quí Cảnh 27/10/2021 01/11/2021
9 ĐINH TIẾN ĐỨC 27/10/2021 23/11/2021
10 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 27/10/2021 01/11/2021