Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM HẢO 18/05/2022 23/05/2022
3 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 18/05/2022
4 TRẦN VĂN THI 18/05/2022
5 mai thị qui 18/05/2022 23/05/2022
6 Nguyễn Thị Hồng Lý 18/05/2022
7 Bùi Ngọc Thủ 18/05/2022 03/06/2022
8 Lê Thanh Nguyệt 18/05/2022 23/05/2022
9 PHẠM QUANG VINH 18/05/2022 23/05/2022
10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG MINH (Đ/D: Trần Minh Tú) 18/05/2022 08/06/2022