Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Dinh Thi Huyen 10/08/2022
3 Phạm Thị Phượng 10/08/2022
4 Dinh Thi Huyen 10/08/2022
5 TRẦN QUANG DUY 09/08/2022
6 Nguyễn Thị Thanh Xuân 09/08/2022
7 NGÔ ĐĂNG QUANG 09/08/2022
8 LƯU MỸ HOÀNG 09/08/2022
9 ĐẶNG BẢO TRÂM 09/08/2022
10 Lê Thùy Dương 09/08/2022