Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 TRẦN THỊ NGỌC THỦY 16/05/2022
4 CÔNG TY TNHH VŨ NGUYỄN ANH NGUYÊN 16/05/2022
5 Lee geonsoon 16/05/2022
6 LÊ THỊ THƯ 16/05/2022 17/05/2022
7 Bùi Hồng Thạnh 16/05/2022 29/06/2022
8 PHƯƠNG HUY TÙNG 16/05/2022 29/06/2022
9 Nguyễn Đức Trọng 16/05/2022
10 Đặng Trọng Thành 16/05/2022 23/05/2022