Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Trúc Giang 27/07/2021
2 Trần Thị Thu Huyền 27/07/2021
3 Tô Ánh Nguyệt 27/07/2021
4 Phạm Đức Thắng 27/07/2021 30/07/2021
5 Trần Thị Ngọc Lan 27/07/2021
6 Huỳnh Ngọc My 27/07/2021
7 Bưu điện (Trần Hữu Hưng) 27/07/2021 12/08/2021
8 Phạm Đức Thắng 27/07/2021 30/07/2021
9 Đỗ Thị Huệ 27/07/2021 30/07/2021
10 Thân Nguyễn Hương Bình 27/07/2021 30/07/2021