Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ISEE ACADEMY-DHL 25/08/2019 05/09/2019
2 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 25/08/2019 05/09/2019
3 VN033 DONG NAI DOET-DHL 25/08/2019 05/09/2019
4 SIGNORA DECOR JOINT STOCK COMPANY-DHL 25/08/2019 05/09/2019
5 SIGNORA DECOR JOINT STOCK COMPANY-DHL 25/08/2019 05/09/2019
6 TAIWAN TRADE CENTER-DHL 25/08/2019 05/09/2019
7 MAX / MS. THAI LE MINH NGOC-DHL 25/08/2019 05/09/2019
8 MS. GIANG TRAN-DHL 25/08/2019 05/09/2019
9 ASIAN MACHINERY AND EQUIPMENT PTE-DHL 25/08/2019 05/09/2019
10 NGUYEN THI NHAT NGUYET-DHL 25/08/2019 05/09/2019