Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HỮU HUY HOÀNG 28/10/2020 02/11/2020
2 Đường Thị Mỹ Hằng 28/10/2020 23/10/2020
3 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 28/10/2020 29/10/2020
4 CAO Y THUẬN 28/10/2020 29/10/2020
5 cty cp kinh doanh dv bảo vệ long hải 28/10/2020 18/11/2020
6 cty tnhh tm đầu tư khởi phong 28/10/2020 18/11/2020
7 cty tnhh quảng cáo truyền thông b&t 28/10/2020 18/11/2020
8 cty tnhh tm thiết bị gia mỹ 28/10/2020 18/11/2020
9 cty tnhh như ý express 28/10/2020 18/11/2020
10 cty tnhh an vĩnh an sài gòn 28/10/2020 18/11/2020